HYBRIDNÝ bazén s protiprúdom od Canadian Spa International® odporúčame pre

 • 80%

  Relax

  pre celú rodinu
 • 100%

  Zábava

  pre deti a bábätká
 • 65%

  Sport

  pre aktívnych plavcov
 • 75%

  Odpočinok

  pre dospelých a seniorov
10

dôvodov
, prečo...
práve vírivá vaňa
od Canadian Spa International®

 • Vision Control Panels

  Vision Control Panels

  Canadian Spa International® uvádza na trh novú generáciu víriviek CS®, ktorá znamená výrazný skok vpred v oblasti wellness technológií. S inováciami zahŕňajúcimi multifunkčné prvky pre jednoduchšie ovládanie a výnimočný dizajn, CS® uspokojí očakávania aj tých najnáročnejších klientov, ktorí hľadajú dokonalosť v každom detaile.

 • Synergy Disinfection System

  Synergy Disinfection System

  Táto technológia predstavuje špičku v oblasti dezinfekcie a sanitácie vody, zabezpečujúc efektívne čistenie bez vedľajších zdravotných účinkov. S kombináciou ozónového čistenia a UV lampy, tento systém zaručuje vysoko účinné odstránenie nečistôt a mikroorganizmov. Navyše, s automatmi, ktoré neustále monitorujú pH hodnoty a množstvo bezchlórovej dezinfekcie vo vode, je zabezpečená optimálna kvalita vody s minimálnym dopadom na zdravie užívateľov.

 • Možnosti dezinfekcie víriviek

  Neodporúčame používať ! dezinfekciu In Clear Technologies založenú na bróme, nakoľko pri nesprávnej obsluhe môže dôjsť k skráteniu životnosti technológií vo vírivke. Rovnako je nevhodné použitie chlóru, ktorého účinnosť klesá pri teplotách nad 33 °C, čo si vyžaduje zvýšené dávkovanie. Nadmerné množstvo chlóru, ktoré je súčasťou solinizačných technológií založených na elektrolýze, môže negatívne ovplyvniť životnosť a funkčnosť jednotlivých komponentov vírivky. Metódy desinfekcie vody, ktoré sú vhodné pre akvária, nie sú odporúčané pre vírivky, nakoľko majú odlišné požiadavky na čistotu a bezpečnosť vody.

 • Tepelná izolácia bočných strán

  Tepelná izolácia bočných strán

  Pre klímu strednej Európy je doporučená izolácia opláštenia vírivky s hrúbkou 3 až 4 cm, pričom v zimných mesiacoch je vhodné zvoliť hrúbku izolácie 5 až 6 cm. Kvalitná izolácia poskytuje nielen výbornú tepelnú účinnosť, ale má aj výrazné protihlukové vlastnosti. Tento typ izolácie funguje na princípe tepelného zámku, čo znamená, že akumuluje teplo nahromadené vo vírivke a následne ho efektívne vracia späť do vody. Týmto spôsobom pomáha udržať teplotu vody stabilnú, čo znižuje energetickú náročnosť a zároveň zvyšuje komfort používania vírivky počas chladnejších dní.

 • Tepelná izolácia bočných strán

  Nekvalitné vírivky často neobsahujú žiadnu alebo len minimálnu izoláciu, napríklad reflexnú izoláciu, ktorá je vhodná skôr pre teplejšie klimatické podmienky, ako sú južné krajiny s priemernou teplotou okolo 20 °C. V chladnejšom podnebí strednej Európy však táto izolácia nie je dostatočná, čo vedie k výraznému nárastu nákladov na vyhrievanie vody. V takýchto prípadoch môžu byť prevádzkové náklady na vyhrievanie vane až desaťnásobne vyššie oproti kvalitne izolovaným modelom.

 • Technické riešenie

  Technické riešenie

  Prístup k technológiám vírivky zo všetkých strán zaručuje rýchly servis a opravu akýchkoľvek porúch. Všetky komponenty a spoje sú jasne viditeľné, čo umožňuje jednoduchú opravu priamo na mieste, väčšinou bez potreby vypustenia vody.

 • Technické riešenie

  Nekvalitné vírivky často obsahujú 2 až 3 vrstvy pur peny, čo obmedzuje prístup k technológiám a sťažuje opravy priamo na mieste. Pri problémoch ako únik vody, spôsobenom technickou chybou alebo poškodením, môže byť oprava veľmi náročná.

 • Cirkulačné čerpadlá

  Cirkulačné čerpadlá

  Samočistiaci režim "vibration cleaning" zabezpečuje, že čerpadlo je odolné proti vápenatej a tvrdej vode, čím predchádza jeho poškodeniu. Energeticky úsporné cirkulačné čerpadlá pracujú na úrovni 50 až 150 Wattov a dokážu prenášať 80-90% tepla z motora do vody. Kvalitné čerpadlá tiež eliminujú riziko poškodenia motora pri zavzdušnení.

 • Cirkulačné čerpadlá

  Neodporúčame ! používať dvojrýchlostné masážne čerpadlá, pretože pri strate jednej z rýchlostí je nutné vymeniť celé čerpadlo. Táto výmena môže byť nákladná, niekedy až do výšky desiatok tisíc korún. Okrem toho, výkon týchto čerpadiel, ktorý sa pohybuje okolo 400 wattov, znamená výrazne vyššie prevádzkové náklady pre vírivku.

 • Masážne motory

  Masážne motory

  Všetky motory vo vírivkách by mali byť uložené na silent blokoch, aby sa zabránilo prenosu vibrácií, čo je kľúčové pre tichý chod a dlhú životnosť. Kvalitné vírivky by mali stáť na nerezových alebo galvanizovaných konštrukciách. Neodporúča sa používať PVC alebo drevené konštrukčné rámy, najmä z dôvodov odolnosti a trvanlivosti.

 • Masážne motory

  Neodporúča sa používať motory, ktorých výkon nie je adekvátne zosúladený s množstvom prietoku vody. Takéto motory môžu byť hlučné a bez uloženia na silent blokoch môžu spôsobovať silnú rezonanciu a prenášať vibrácie.

 • Tepelná izolácia

  Tepelná izolácia

  Je dôležité mať kompletnú izoláciu opláštenia vírivky, vrátane dna, aby bola zabezpečená dostatočná izolácia vhodná pre klímu strednej Európy. Odporúča sa izolácia s hrúbkou 3 až 4 cm, a v prípade prevádzky počas zimného obdobia zvýšiť hrúbku na 5 až 6 cm. Kvalitná izolácia pritom poskytuje aj výhody v podobe dobrých protihlukových vlastností.

 • Tepelná izolácia

  Neodporúčame ! vírivky, ktoré neobsahujú žiadnu izoláciu. V takom prípade môžu byť prevádzkové náklady na vyhrievanie vody extrémne vysoké, najmä kvôli veľkým únikom tepla, ktoré často vznikajú v rohoch víriviek a v oblasti okolo akrylátu. Správna izolácia, najmä v priestore pod vaňou, je kritická pre udržanie tepla a zabezpečenie energetickej efektívnosti.

 • Vonkajšie opláštenie

  Vonkajšie opláštenie

  Hrúbka opláštenia by mala byť 22 mm, pričom je dôležité, aby bol materiál opláštenia odolný voči teplu, aby nedochádzalo k deformácii a strate farebnej stálosti pod vplyvom UV žiarenia. Okrem toho je nevyhnutné, aby opláštenie disponovalo dobrými termoizolačnými vlastnosťami.

 • Vonkajšie opláštenie

  Neodporúčame ! opláštenie vane s hrúbkou len 0,8 mm, keďže sa obvykle skladá z jednoduchých a ľahkých plastov, ktoré nie sú vhodné na dlhodobé vystavenie poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Taktiež použitie drevených dielcov na opláštenie nie je ideálne, pretože vyžadujú pravidelnú impregnáciu a údržbu, aby sa udržali v dobrom stave a odolali vonkajším vplyvom.

 • Ovládacie panely

  Ovládacie panely

  Odporúčame použitie ovládacích Touch Panelov od renomovaných výrobcov, ako sú Gecko Alliance alebo Balboa Water Group, Inc. Tieto panely sú vybavené pokročilou dotykovou technológiou, ktorá zaručuje dlhšiu životnosť a výrazne znižuje riziko poškodenia alebo deformácie povrchu panelu. Táto technológia poskytuje spoľahlivosť a odolnosť voči bežnému opotrebeniu, čo je dôležité pre zachovanie funkčnosti a estetiky panelu dlhodobo.

 • Bežné ovládacie panely

  Neodporúčame ! používať bežné tlačidlové panely, pretože majú tendenciu k rýchlemu opotrebeniu a mechanickému poškodeniu. Jedným z hlavných problémov tlačidlových panelov je ich krátka životnosť spôsobená prasknutím alebo pretlačením tlačidlového povrchu displeja, ktoré je dôsledkom bežného používania.

  Okrem toho panely nižších tried často predstavujú užívateľskú komplikáciu, najmä v prípade výpadku elektriny. Tieto panely zvyčajne neobsahujú vnútornú pamäť na ukladanie nastavení, čo znamená, že po každom výpadku je nutné vírivku nastaviť nanovo vrátane času, vykurovacích a cirkulačných cyklov. V dôsledku toho tiež môže dôjsť k nechcenému ohrievaniu vody, čo predstavuje ďalšiu potenciálnu nevýhodu.

 • Atestované trysky

  Atestované trysky

  Pri výbere vírivky je dôležité overiť si pôvod trysiek, ktoré sú jedným z najdôležitejších prvkov. Predajca by mal byť schopný preukázateľne doložiť výrobcu týchto komponentov. Medzi certifikovaných a renomovaných výrobcov trysiek patria napríklad americké spoločnosti CMP-US a Waterway. Tieto spoločnosti svoje výrobky testujú a zaťažujú v najprísnejších chemických aj tepelných podmienkach. Trysky od týchto výrobcov zaručujú 100% bezpečnosť, čo znamená, že pri dlhodobom užívaní nehrozia žiadne alergické, dýchacie ani kožné reakcie. Je dôležité zabezpečiť, aby boli všetky komponenty vašej vírivky nielen funkčné, ale aj bezpečné pre vaše zdravie.

 • Trysky neistého pôvodu

  Neodporúča sa ! používať trysky, ktoré nemajú jasne identifikovateľného a preukázateľného výrobcu schopného garantovať absenciu ftalátov vo svojich produktoch. Ftaláty sú v Európskej únii zakázané kvôli ich potenciálnym zdravotným rizikám. Pri mechanickej trenícii alebo zvýšení teploty vody môže dôjsť k uvoľňovaniu ftalátov z takýchto výrobkov priamo do vody, čo môže mať negatívny vplyv na zdravie, najmä u detí. Môže to ovplyvniť funkciu pečene, obličiek, pľúc, ako aj zrážanlivosť krvi. Niektorí predajcovia môžu skrývať skutočnú značku výrobcu trysiek, preto je dôležité overiť si pôvod a bezpečnosť týchto komponentov pred nákupom.

Lacan Thermal Technology

Svetovo jedinečný tepelne izolačný systém opláštenia na svete. Tento unikátny prvok je vytvorený zo špeciálneho tvrdeného profilu, ktorý znižuje náklady až o 50 – 60%. Vďaka kompozitnej zmesi prvkov je úplne rezistentný proti UV žiareniu a teplotám až do 90°C. Ako jediný výrobca na svete poskytujeme záruku 10 rokov na opláštenie našich produktov.

Pomáhajte svojmu lymfatickému systému v našej vírivke!

 • Naša unikátna vodná masáž poskytuje prírodnú stimuláciu lymfatického okruhu.
 • Pod vodou pre Vás máme unikátny tryskový systém so striedavým a premenlivým tlakom.
 • Striedavý a postupujúci tlak trysiek JUMBO JET zlepšuje prúdenie lymfatických ciev.
 • Až 16 individuálne nastaviteľných masážnych trysiek v oblastiach lymfatických uzlín.

Lacan Thermal Technology

Svetovo jedinečný tepelne izolačný systém opláštenia na svete. Tento unikátny prvok je vytvorený zo špeciálneho tvrdeného profilu, ktorý znižuje náklady až o 50 – 60%. Vďaka kompozitnej zmesi prvkov je úplne rezistentný proti UV žiareniu a teplotám až do 90°C. Ako jediný výrobca na svete poskytujeme záruku 10 rokov na opláštenie našich produktov.

Lacan Thermal Technology

Svetovo jedinečný tepelne izolačný systém opláštenia na svete. Tento unikátny prvok je vytvorený zo špeciálneho tvrdeného profilu, ktorý znižuje náklady až o 50 – 60%. Vďaka kompozitnej zmesi prvkov je úplne rezistentný proti UV žiareniu a teplotám až do 90°C. Ako jediný výrobca na svete poskytujeme záruku 10 rokov na opláštenie našich produktov.

VISION Multi Control panel

Predstavujeme Vám budúcnosť, v ktorej bude prevládať jednoduchosť prepojená s elegantným luxusom.

 • Jediným dotykom mnoho riešení
 • Ovládajte masáž jedným prstom
 • Zmeňte farbu pohybom
 • Unikátna regulácia masáže

Pomáhajte svojmu lymfatickému systému v našej vírivke!

 • Naša unikátna vodná masáž poskytuje prírodnú stimuláciu lymfatického okruhu.
 • Pod vodou pre Vás máme unikátny tryskový systém so striedavým a premenlivým tlakom.
 • Striedavý a postupujúci tlak trysiek JUMBO JET zlepšuje prúdenie lymfatických ciev.
 • Až 16 individuálne nastaviteľných masážnych trysiek v oblastiach lymfatických uzlín.

Pomáhajte svojmu lymfatickému systému v našej vírivke!

 • Naša unikátna vodná masáž poskytuje prírodnú stimuláciu lymfatického okruhu.
 • Pod vodou pre Vás máme unikátny tryskový systém so striedavým a premenlivým tlakom.
 • Striedavý a postupujúci tlak trysiek JUMBO JET zlepšuje prúdenie lymfatických ciev.
 • Až 16 individuálne nastaviteľných masážnych trysiek v oblastiach lymfatických uzlín.

Prvá 3D vodná tryska na svete!!

 • Unikátna tlakovo vibračná tryska s hĺbkovou masážou
 • Možnosť aktívnej tlakovej masáže s turbínovým efektom
 • Vibračná masáž + Tlaková masáž + Hĺbková masáž

VISION Multi Control panel

Predstavujeme Vám budúcnosť, v ktorej bude prevládať jednoduchosť prepojená s elegantným luxusom.

 • Jediným dotykom mnoho riešení
 • Ovládajte masáž jedným prstom
 • Zmeňte farbu pohybom
 • Unikátna regulácia masáže

VISION Multi Control panel

Predstavujeme Vám budúcnosť, v ktorej bude prevládať jednoduchosť prepojená s elegantným luxusom.

 • Jediným dotykom mnoho riešení
 • Ovládajte masáž jedným prstom
 • Zmeňte farbu pohybom
 • Unikátna regulácia masáže

Prvá 3D vodná tryska na svete!!

 • Unikátna tlakovo vibračná tryska s hĺbkovou masážou
 • Možnosť aktívnej tlakovej masáže s turbínovým efektom
 • Vibračná masáž + Tlaková masáž + Hĺbková masáž

Prvá 3D vodná tryska na svete!!

 • Unikátna tlakovo vibračná tryska s hĺbkovou masážou
 • Možnosť aktívnej tlakovej masáže s turbínovým efektom
 • Vibračná masáž + Tlaková masáž + Hĺbková masáž
 • Rozmery
  2900x2350x1130 mm
 • Objem vody
  3800 litrov
 • Hmotnosť bez vody
  610 kg
 • Hmotnosť s vodou
  4410 kg
 • Celkový počet trysiek
  34 ks Ultra Jets Nehrdzavejúca oceľ P.H.C.

Technológie a ovládanie

 • Chromoterápia LED 12 Multi Color P.H.C®
 • Systém WI-FI Available® (iOS, Symbian, Android)
 • Špeciálna technológia na salinzáciu vody®
 • Špičková bezchlórova technológia®
 • Kúrenie ECONOMY HEATER BWG®
 • Ozonizátor Generic FreshWater
 • High performance technology of PUMP
 • High perfomance technology of JETS
 • Hlavný riadiaci panel BWG® DeLUXE
 • Hlavná riadiaca jednotka BWG®
 • Elektrické pripojenie: 1x230V/1x16A nebo 3x380V/400V V50Hz/3x16A

Technické prvky a vybavenie

 • Celkový počet trysiek
  34 ks Nehrdzevajúca oceľ P.H.C.
 • Plavecké dýzy TYPHOON
  4 ks LINEAR Nehrdzevajúca oceľ P.H.C.
 • Počet vodných trysiek
  30 ks Nehrdzevajúca oceľ P.H.C.
 • Cirkulačné trysky
  Bezúdržbový modul PROPELLER
 • Vodná fontána
  Paketová výbava P.H.C.
 • Chromoterapia LED 12 Multi color P.H.C.
  Inteligentný systém
 • Americký skelet Lucité acrylic®
  Designed by Canadian SPA International®
 • Unikátna konštrukcia THIX-FIX® CS
  Original by Canadian SPA International®
 • Unikátna vonkajšia izolácia Lacan TT
  Original by Canadian SPA International®
 • Combo Membranne systém čistenia
  Canadian SPA International®
 • Izolovaná podlaha Access Floor ISO+
  Original by Canadian SPA International®
 • Ultra light konštrukcia ALU Fixed
  Original by Canadian SPA International®
 • Americká aromaterapia SPAZAZZ®
  Paketová výbava
 • Ovládacie a masážne prvky z nehrdzavejúcej ocele
  Paketová výbava
 • Originálna povrchová úprava Microban
  Original by Canadian SPA International®
 • Vodopád LED
  Canadian SPA International®
 • Original Design by
  Original by Canadian SPA International®

Ďakujeme za Váš záujem…

Veľmi radi Vám poskytneme viac informácií k tomuto modelu. Stačí na seba zanechať kontaktné spojenie a my sa Vám ozveme späť.