Vážený zákazník, pomocou tohto formulára nám môžete oznámiť, akým spôsobom je možné Vám pomôcť s opravou, kontrolou alebo servisným zásahom.

Kontaktné údaje

Popis závady

Kliknutím alebo pretiahnutím do tejto oblasti nahráte súbory. Počet súborov, ktoré môžete priložiť: 4
Môžete priložiť sprievodné fotografie popisujúce závadu.