V oblasti obchodu a služieb dodržiavame etické princípy, ktoré sme zhrnuli do etického kódexu našej spoločnosti. Dodržiavaním jeho princípov zaručujeme našim klientom kvalitu, spoľahlivosť a férové podmienky. Náš etický kódex ctíme za každých okolností.

KVALITA, SPOĽAHLIVOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ

Uvedomujeme si, že iba kvalitnou prácou a maximálnou ústretovosťou voči každému nášmu klientovi, môžeme utvárať a posilňovať dobré meno našej spoločnosti. Svojich dodávateľov a spolupracovníkov si preto starostlivo vyberáme. Naši dodávatelia a spolupracovníci zodpovedajú za všetky dodané informácie, produkty a odvedenú prácu, ktoré musia byť v zodpovedajúcej špičkovej kvalite. Zároveň bezvýhradne rešpektujeme dohodnuté obchodné a zmluvné podmienky.

DÔVERYHODNOSŤ

Ctíme pravidlá obchodnej etiky, preto vždy rešpektujeme dôverné informácie a obchodné tajomstvo, ktoré za žiadnych okolností nešírime ďalej. Plne rešpektujeme voľbu našich zákazníkov, ktorí si môžu slobodne zvoliť svojho obchodného partnera aj dodávateľa. Našou snahou je ponúknuť správny produkt a služby, ktoré budú maximálne vyhovovať zákazníkovým potrebám. Zásadne odmietame ponuky a dopyty, ktoré sú v rozpore s naším etickým kódexom.

FIXNÁ CENA

Presná cena za naše produkty a služby sa dá stanoviť až po dohode s klientom, kedy sa presne určí, ktoré produkty a služby sú predmetom objednávky. Pred vytvorením objednávky sa preto vždy ubezpečíme, že zákazník je oboznámený s finálnou cenou za všetky objednané produkty a služby.

ETICKÝ MARKETING

Etika a morálka je u nás na prvom mieste. Svojich klientov sa snažíme informovať o našich produktoch a službách tak, aby nedochádzalo k nedorozumeniam. Vždy uvádzame iba pravdivé a jasné informácie. Vyhýbame sa nekalým praktikám a nesúťažíme s konkurenciou, neponúkame nič, čo potom nevieme garantovať.

SVETOVÉ ZNAČKY

Naša spoločnosť Sanika group s.r.o. je exkluzívny predajca luxusných vaní s vírivkou SWIM SPA Canadian Spa International®, Aquavia Spa®, POOL SPA®, luxusných doplnkov pre wellness a privátne spa a sme najväčším odborným predajcom prírodného kameňa v trenčianskom regióne. Naše produkty si môžete osobne pozrieť v našom showroome s rozlohou 2000 m2. Tešíme sa na vašu návštevu.

 

Tím