Novinky víriviek 2024

Rok 2024 bude plný noviniek zo sveta víriviek a swim spa !


Úvodné Slová a Vďaka za Účasť

 

Vážení partneri a účastníci, Canadian Spa International® s hrdosťou predstavuje prehľad našich aktivít a úspechov na nedávnej medzinárodnej výstave PSP Deck Expo 2023 v Las Vegas. Táto výstava predstavovala významnú platformu pre prezentáciu našich najnovších produktov a služieb v oblasti wellness a spa, a zároveň poskytla príležitosť na zdieľanie odborných poznatkov a inovatívnych prístupov s poprednými medzinárodnými odborníkmi.

Inovatívne Modely: Darling SPA a Marlin

 

S hrdosťou sme predstavili naše prémiové modely, vrátane nového Darling SPA. Tento model, charakterizovaný svojím hybridným dizajnom, kombinuje prvky tradičnej vírivky s pokročilými technológiami a designovými prvkami, čím vytvára jedinečný zážitok pre užívateľa. Rovnako významným prírastkom v našom portfóliu je Marlin, ktorý predstavuje syntézu ergonomického dizajnu a výnimočnej masážnej výbavy.

 

Modely Natura a Delphina Geometric DeLuxe: Synonymá Elegancie a Výkonu

 

Modely Natura a Delphina Geometric DeLuxe demonštrovali náš záväzok k nekompromisnej kvalite a estetike. Zatiaľ čo Natura ponúka kompaktné riešenie, Delphina Geometric DeLuxe stojí na vrchole našej ponuky ako exemplár najvyššieho luxusu a technickej dokonalosti.

 

Diskusie a Workshopy: Podpora Budúceho Rozvoja

 

Výstava poskytla významnú príležitosť pre odbornú výmenu a diskusie, ktoré sú nevyhnutné pre formovanie budúcich trendov a stratégií v oblasti domáceho wellness. Tieto interakcie sú pre nás neoceniteľné, keďže umožňujú udržiavať naše produkty a služby v popredí inovácií.

 

 

Záväzok k Inováciám a Líderskej Pozícii

 

V Canadian Spa International® neustále zdôrazňujeme náš záväzok k poskytovaniu výnimočnej kvality a inovatívnych riešení. Táto výstava bola dôkazom našej ambície udržiavať vedúcu pozíciu v odvetví a neustále rozširovať hranice možného.

 

Uzatváracie Poďakovanie a Vyhliadky do Budúcnosti

 

V mene Canadian Spa International® by som chcel vyjadriť vďaku všetkým partnerom a účastníkom výstavy za ich prínos k jej úspechu. Očakávame ďalšie príležitosti na spoluprácu a spoločné písanie ďalších kapitol inovácií a excelentnosti v našom odvetví.